sunnuntai 24. heinäkuuta 2016

#tekevällesattuu - Turvallisuuskyselyn tulokset julki

Palataan vielä kerran turvallisuuskampanjaan (*), joka on saanut hevosia harrastavan valokuvaajan esittelemään Heliten turvatyynyteknologiaan perustuvia turvaliivejä ja pohtimaan turvallisuusasioita blogissaan. Sarjan edellisessä postauksessa pyysin teitä vastaamaan Equestrial.netin kyselyyn, jossa kartoitettiin hevosihmisten käsityksiä ja toimintatapoja turvallisuuteen liittyen. Pari päivää sitten sain tulokset käsiini, joten nyt on aika luoda katsaus niihin ja saattaa samalla turvallisuuskampanja omalta osaltani päätökseen.

(*) Jos kuulet turvallisuuskampanjasta ja yhteistyöstäni Equestrial.netin kanssa ensimmäistä kertaa, kurkkaa aiemmat postaukseni aiheesta:

#tekevällesattuu - turvallisemmin ratsaille?
#tekevällesattuu - Testissä Helite Airnest Vest
#tekevällesattuu & kysely turvallisuudesta

Kyselyyn vastasi valitettavan harva, eikä tulosten perusteella voi harmillisesti tehdä mitään yleispäteviä päätelmiä otoskoon ollessa vaivaiset 35 vastaajaa. Sen sijaan kyselyyn vastanneet kattoivat ilahduttavasti kaikki kyselyn ikäryhmät, vaikkakin lähes kolmasosa vastanneista oli 25-30 -vuotiaita. Alle 18-vuotiaita vastaajista oli vain joka seitsemäs täysikäisten muodostaessa selvästi suurimman osan, 6/7, vastaajista. Alaikäisten lisäksi yli 41-vuotiaiden edustus on hyvin vähäistä vajaan 1/10:n osuudella vastaajista.


Ratsastus- tai hevosurheiluharrastuksen intensiteettiä kartoittava kysymys paljastaa, että vastanneista lähes puolet harrastaa ratsastusta tai hevosurheilua päivittäin ja hieman yli neljännes säännöllisesti 3-5 kertaa viikossa. Säännöllisesti 1-2 kertaa viikossa ratsastusta tai hevosurheilua harrastavia on enää 17 % vastaajista, kun taas tätä harvemmin harrastavia on 9 %. Sitä, kuinka harrastuskertojen määrä tai säännöllisyys jakautuu eri ikäryhmien kesken, eivät tulokset enää paljasta.


Kun kyselyssä pyydetään valitsemaan, tapahtuuko ratsastus tai hevosurheiluharrastus itsenäisesti ilman opetusta, opettajan tai valmentajan ohjauksessa vai sekä että, yksi kyselyn vastaajista on jättänyt tämän kohdan tyhjäksi syystä tai toisesta. 34 kysymykseen vastanneesta 85 % harrastaa itsenäisesti ja 82 % ohjatusti. Prosenttiosuuksien perusteella voidaan päätellä, että noin 2/3 vastaajista harrastaa ratsastusta tai hevosurheilua sekä itsenäisesti että osan ajasta myös opettajan tai valmentajan ohjauksessa.


Kun vastaajien ratsastus- ja hevosurheilutaustat ovat selvillä, siirrytään kartoittamaan vastaajille sattuneita haavereita ja niiden vakavuutta. Selvästi yli puolet 35 vastanneesta on pudonnut ratsailta tai muuten hevosia harrastaessaan yli 10 kertaa muiden vastaajien kertoessa pudonneensa muutamia kertoja. Vain yksi vastanneista on onnistunut välttämään putoamisen toistaiseksi kokonaan, ja aiempien kysymysten tulosten perusteella voisi arvella kyseessä olevan hevosharrastajan, joka harrastaa vain harvoin, on ehkäpä aivan hevosharrastuksensa alkutaipaleella tai kuuluu esimerkiksi jonkin ratsukon taustajoukkoihin.


Jostakin syystä kysymykset putoamista seuranneista lääkäri- tai sairaalakäynneistä ja putoamisen vaikutuksista turvallisuusvarusteiden käyttöön ovat jääneet vastaamatta kaikilta 35 kyselyyn kokonaisuudessaan vastanneelta. Ilmeisesti kyselylomakkeessa on tapahtunut virhe, jonka myötä nämä kaksi kysymystä ovat jääneet pois lomakkeelta. Hyvin harmillista, sillä kyselyn kokonaisuuden kannalta tärkeät kysymykset jäivät täysin vaille vastauksia!Onneksi sentään kyselyn viimeinen kysymys keräsi vastauksia kiitettävästi, ja turvallisuusvarusteita käytetään ilahduttavan paljon, vaikka toki parannettavaakin vielä olisi. 35 vastaajasta 34 ilmoittaa käyttävänsä aina ratsastaessaan tai hevosurheilua harrastaessaan ratsastushousuja ja yhtä moni vastaa käyttävänsä ratsastuskypärää. Myös ratsastuskäsineet ovat ahkerassa käytössä lähes kaikilla vastanneista, ja ratsastussaappaita tai -kenkiä käytetään melkein yhtä ahkerasti. Sen sijaan turvaliivin pukee päälleen aina harvempi kuin joka kymmenes vastaajista, ja hekin käyttävät nimenomaan panssariturvaliivejä. Kyselyn perusteella ainakin tässä pienen otoskoon hevosharrastajajoukossa turvallisuutta hevosharrastuksen parissa voisi lisätä ottamalla turvaliivin osaksi turvavarustusta samaan tapaan kuin esimerkiksi ratsastuskypärän. Se ei yllätä, että tulosten perusteella panssariliivit lienevät airbag-turvaliivejä suositumpia, sillä airbag-liivit ovat markkinoilla vielä kohtuullisen uusia panssariliiveihin verrattuna ja siten mahdollisesti tuntemattomampia. Myös turvaliivien hinnoissa on suuria eroja, ja siinä, missä airbag-turvaliivistä saa useimmiten pulittaa vähintään 500 euroa, panssariturvaliivien hintahaitari on huomattavasti suurempi ja jo satasella voi saada passelin turvaliivin.


Nyt, kun airbag-turvaliivejä on yritetty tehdä tunnetummiksi muun muassa tämän Equestrial.netin kanssa yhteistyössä tehdyn turvallisuuskampanjan avulla, olisi mielenkiintoista vertailla tuloksia, jos vastaava kysely tehtäisiin vaikkapa parin vuoden päästä uudelleen. Miten turvaliivien suosio mahtaa kehittyä lähivuosina?


Jos olet kiinnostunut Heliten turvatyynyteknologiaan perustuvista turvaliiveistä ja haluat ostaa omasi, tervetuloa asioimaan Equestrial.netin verkkokaupassa.
Yhteistyössä Equestrial.netin kanssa rakkaan hevosharrastuksen 
ja kanssaharrastajien turvallisuuden puolesta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...